Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Palautelomake

Avoimet työpaikat

 

Olemme noin 5000 asukkaan kasvava kunta Itä-Uudellamaalla, vain noin 45 minuutin ajomatkan päässä Helsingistä Porvoon Naapurissa. Meillä on hyvä asua ystävällisessä, rauhallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä, mutta työnteko onnistuu myös kauempaa. Arvojamme ovat elinvoimaisuus, edistyksellisyys ja ennakkoluulottomuus.


 

 

 Haemme nyt varhaiskasvatukseen

Lastentarhanopettajaa vakituiseen toimeen 4.8.2014 alkaen tai sopimuksen mukaan

Tehtävänkuvaus:

Lastentarhanopettaja

Kelpoisuusehdot:

Edellytyksenä kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005). Esiopetuspätevyys katsotaan eduksi. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteen alussa on 4 kk:n koeaika. 

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus: 4.8.2014 tai sopimuksen mukaan.

Tehtäväkohtainen palkka: 2246,70 euroa/kk pätevälle 

Sopimusala: Määräytyy KVTES:n mukaan

Työaika: kokoaikatyö


Lisätietoja antaa:
Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininenp. 0400 347 754 tai jonna.soininen@askola.fi

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 57150. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soiniselle osoitteeseen Askolan kunta,  Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen merkintä ”Työavain: 57150”. viimeistään 22.4.2014 klo 14.00 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. 


Haemme
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIÄ vakituiseen virkaan
1.5.2014 alkaen tai sopimuksen mukaan

Tehtävänkuvaus:

Terveyskeskuslääkärin työ (37 tuntia viikossa) on mielenkiintoista avosairaanhoidon yleislääkärin työtä. Työ ei sisällä päivystysvelvollisuutta, mutta mahdollisuus päivystykseen on. Yksilölliset toivomukset työjärjestelyssä otetaan huomioon. Tarjoamme hyvät henkilöstöedut ja kouluttautumismahdollisuudet sekä työsuhdeasunnon tarvittaessa. Kanssamme pääset kehittämään terveyskeskuksemme toimintaa kehittämismyönteisessä ja aktiivisessa ilmapiirissä.

 

 Kelpoisuusehdot:

Yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan erikoislääkäri tai yleislääkärin oikeuden omaava Suomessa laillistettu lääkäri sekä hyvä suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito

Valinta suoritetaan ehdollisena ja toimeen valitun tulee esittää hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on ottanut viran vastaan sillä uhalla, että valinta muussa tapauksessa raukeaa. Työsuhteen alussa on 4 kk koeaika.

 

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus: 1.5.2014 tai sopimuksen mukaan

Tehtäväkohtainen palkka: Palkkaus määräytyy lääkäriVES / sopimuksen mukaan.

 

Lisätietoja antaa:

Vastaava lääkäri Janne Tuovila, puh 040-7109203, janne.tuovila@askola.fi

HAE VIRKAA

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 56036. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa Perusturvalautakunnalle, Askolantie 24, 07500 Askola, kuoreen merkintä ”Työavain: 56036” viimeistään 2.4.2014 klo 14.00 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

 


Haemme nyt sivistystoimeen

 
Teknisen työn lehtoria Askolan yläkoululle
vakituiseen virkaan 1.8.2014 alkaen.

Tehtävänkuvaus: Teknisen työn opetustyöt Askolan koululla. Teknisen työn tilat ovat uusittu laitteistoineen vuonna 2009.

Kelpoisuusehdot: Kelpoisuus määräytyy asetuksen 14.12.1998/986 mukaan. Pätevien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää määräaikaisesti myös muun soveltuvan tutkinnon omaavalla hakijalla. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Virkasuhteen alussa on 4 kk:n koeaika. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset.

Virkasuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus: 1.8.2014

Tehtäväkohtainen palkka: Määräytyy OVTES:n mukaan

Sopimusala: Määräytyy ao. OVTES:n mukaan

Lisätietoja antaa:

 Rehtori Kaija Impola-Peltomaap. 040 7109 167kaija.impola-peltomaa@askola.fi


Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 55969. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa sivistyslautakunnalle osoitteeseen Askolan kunta, Askolantie 30, 07500 Askola viimeistään 16.4.2014 klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”Työavain: 55969”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. 

 


 

Haemme nyt sivistystoimeen

Kiertävää erityisopettajaa alakouluille

vakituiseen virkaan 1.8.2014 alkaen

 

Tehtävänkuvaus:

Kiertävän erityisopettajan tehtävät alakouluilla.

 

Kelpoisuusehdot:

Viran pätevyysvaatimukset on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetusta asetuksesta 986/14.12.1998. Pätevien hakijoiden puuttuessa virat voidaan täyttää määräaikaisesti muun soveltuvan tutkinnon omaavilla hakijoilla. Valinta suoritetaan ehdollisena ja virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on ottanut viran vastaan sillä uhalla, että valinta muussa tapauksessa raukeaa. Valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Virkasuhteen alussa on 4 kk koeaika.

 

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen (35 ov/60 op) suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus. Samoin tulee mainita mahdollinen erivapaustodistus.

 

Virkasuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtäväkohtainen palkka: Määräytyy OVTES:n mukaan

Sopimusala: Määräytyy ao. OVTES:n mukaan

 

Lisätietoja antaa:

Sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro

puh. 040 506 9547

anne.perjopuro@askola.fi

 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, työavaimella 55965  Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa sivistyslautakunnalle osoitteeseen Askolan kunta, Sivistyslautakunta, Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen merkintä ”Työavain: 55965”. viimeistään 16.4.2014 klo 14.00 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

 

 


 

 

Haemme nyt sivistystoimeen

 Kahta erityisluokanopettajaa Monninkylän koulun pienryhmiin

 

vakituisiin virkoihin 1.8.2014 alkaen

 

Tehtävänkuvaus:

Erityisluokanopettajan tehtävät Monninkylän koulun pienryhmissä.

 

Kelpoisuusehdot:

Viran pätevyysvaatimukset on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetusta asetuksesta 986/14.12.1998. Pätevien hakijoiden puuttuessa virat voidaan täyttää määräaikaisesti muun soveltuvan tutkinnon omaavilla hakijoilla. Valinta suoritetaan ehdollisena ja virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on ottanut viran vastaan sillä uhalla, että valinta muussa tapauksessa raukeaa. Valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Virkasuhteen alussa on 4 kk koeaika.

 

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen (35 ov/60 op) suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus. Samoin tulee mainita mahdollinen erivapaustodistus.

 

Virkasuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtäväkohtainen palkka: Määräytyy OVTES:n mukaan

Sopimusala: Määräytyy ao. OVTES:n mukaan

 

Lisätietoja antaa:

Sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro

puh. 040 506 9547

anne.perjopuro@askola.fi

 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, työavaimella 55968  Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa sivistyslautakunnalle osoitteeseen Askolan kunta, Sivistyslautakunta, Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen merkintä ”Työavain: 55968”. viimeistään 16.4.2014 klo 14.00 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

 


Haemme nyt sivistystoimeen

Erityisluokanopettajaa Askolan koululle

 

vakituiseen virkaan 1.8.2014 alkaen

 

Tehtävänkuvaus:

Erityisluokanopettajan tehtävät Askolan koulussa.

Kelpoisuusehdot:

Viran pätevyysvaatimukset on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetusta asetuksesta 986/14.12.1998. Pätevien hakijoiden puuttuessa virat voidaan täyttää määräaikaisesti muun soveltuvan tutkinnon omaavilla hakijoilla. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Virkasuhteen alussa on koeaika. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen (35 ov/60 op) suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus. Samoin tulee mainita mahdollinen erivapaustodistus.

 

Virkasuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus: 1.8.2014 tai sopimuksen mukaan

Tehtäväkohtainen palkka: Määräytyy OVTES:n mukaan

Sopimusala: Määräytyy ao. OVTES:n mukaan

 

Lisätietoja antaa:

Sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro

puh. 040 506 9547

anne.perjopuro@askola.fi

 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 55966. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa sivistyslautakunnalle osoitteeseen Askolan kunta, Sivistyslautakunta, Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen merkintä ”Työavain: 55966”. viimeistään 16.4.2014 klo 14.00 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

 


 

Haemme nyt sivistystoimeen

Erityisopettajaa JOPO-luokalle Askolan koululle

 

vakituiseen virkaan 1.8.2014 alkaen

 

Tehtävänkuvaus:

Erityisopettajan tehtävät Jopo-luokassa Askolan koululla.

 

Kelpoisuusehdot:

Viran pätevyysvaatimukset on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetusta asetuksesta 986/14.12.1998. Pätevien hakijoiden puuttuessa virat voidaan täyttää määräaikaisesti muun soveltuvan tutkinnon omaavilla hakijoilla. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Virkasuhteen alussa on koeaika. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen (35 ov/60 op) suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus. Samoin tulee mainita mahdollinen erivapaustodistus.

 

Virkasuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus: 1.8.2014 tai sopimuksen mukaan

Tehtäväkohtainen palkka: Määräytyy OVTES:n mukaan

Sopimusala: Määräytyy ao. OVTES:n mukaan

 

Lisätietoja antaa:

Sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro

puh. 040 506 9547

anne.perjopuro@askola.fi

 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 55967. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa sivistyslautakunnalle osoitteeseen Askolan kunta, Sivistyslautakunta, Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen merkintä ”Työavain: 55967”. viimeistään 16

 


 

 

Haemme nyt varhaiskasvatukseen

Kolmea lastenhoitajaa vakituiseen toimeen 4.8.2014 alkaen Askolan varhaiskasvatuksessa 

Tehtävänkuvaus: Lastenhoitaja

Kelpoisuusehdot: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilastaan, sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteen alussa on 4 kk:n koeaika. 

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus: 4.8.2014 tai sopimuksen mukaan.

Sijoituspaikka: Varhaiskasvatus

Tehtäväkohtainen palkka: 1991,39 euroa/kk Sopimusala:

Määräytyy KVTES:n mukaanTyöaika: kokoaikatyö

Lisätietoja antaa: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininenp. 0400 347 754, jonna.soininen@askola.fi

HAE TOINTA

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 55711. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soiniselle osoitteeseen Askolan kunta,  Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen merkintä ”Työavain: 55711”. viimeistään 31.3.2014 klo 14.00 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. 

 

 


 

Haemme Kotihoitoon

 

Lähihoitajan sijaisia eripituisiin sijaisuuksiin: vuosilomasijaisuuksiin keväälle ja kesälle 2014 sekä äitiysloman sijaisuuteen.

Lisätietoja antaa:
Kotihoidon ohjaaja Merja Koskinen puh 0400-789318

Kelpoisuusehdot:
Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Myös hoitoalaa opiskelevat huomioidaan.

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtävän aloitus: sopimuksen mukaan.
Sopimusala: Määräytyy ao. KVTES:n mukaan
Tehtäväkohtainen palkka: 2083,24 euroa / kuukaudessa
Työaika: 114 tuntia 45 minuuttia kolmessa viikossa

HAE TÄSTÄ

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 55085. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa osoitteeseen Askolan kunta Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4 A, 07500 Askola viimeistään 16.4.2014 klo 15.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”55085”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


 

Haemme Palvelukeskus Mäntyrinteen osastoille

Lähihoitajan sijaisia: vuosilomasijaisuuksiin keväälle ja kesälle 2014 

 

Tehtävän kuvaus:
Lähihoitajan tehtävät palvelukeskus Mäntyrinteen 25 hoitopaikkaa käsittävällä hoiva- ja kuntoutusosastolla sekä muistisairaiden 7 hoitopaikkaa käsittävässä Anjantuvassa.  

Lisätietoja antaa:
Vastaava sairaanhoitaja Mari Heikkilä puh. 040-7109221

Kelpoisuusehdot:
Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto, myös hoitoalaa opiskelevat huomioidaan.

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtävän aloitus: sopimuksen mukaan.
Sopimusala: Määräytyy ao. KVTES:n mukaan
Tehtäväkohtainen palkka: 2083,24 euroa / kuukaudessa
Työaika: 114 tuntia 45 minuuttia kolmessa viikossa

HAKULOMAKE

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 54869. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa osoitteeseen Askolan kunta Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4 A, 07500 Askola viimeistään 21.3. klo 15.00 mennessä. Kuoreen merkintä 54869. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Haemme
HAMMASLÄÄKÄRIÄ vakituiseen toimeen
1.6.2014 alkaen

Tehtävänkuvaus:
Haemme tiimiimme kolmatta hammaslääkäriä. Toimi vapautuu maaliskuun lopussa. Muut tiimiläiset ovat kaksi kokenutta hammaslääkäriä, kolme hammashoitajaa ja yksi suuhygienisti. 

Sinulla on mahdollisuus monipuoliseen työskentelyyn ja työaika ym. toiveesi otetaan huomioon. Myös osa-aikaisuutta harkitaan. Hyvin toimivassa systeemissämme potilaiden kokonaishoidot pystytään viemään alusta loppuun järkevässä ajassa. Tarvittavat erikoishoidot hankimme ostopalveluna. Hyvän työnhallinnan lisäksi tarjoamme monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet.

Kelpoisuusehdot:
Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys. Toimea täytettäessä huomioidaan myös opintojen loppuvaiheen opiskelijat.

Valinta suoritetaan ehdollisena ja toimeen valitun tulee esittää hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan kun hän on ottanut toimen vastaan sillä uhalla, että valinta muussa tapauksessa raukeaa. Työsuhteen alussa on 4 kk koeaika.

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtävän aloitus: 1.6.2014 tai sopimuksen mukaan
Tehtäväkohtainen palkka: Palkkaus määräytyy KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukaan. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Hae tointa

Lisätietoja antaa:
Vastaava hammaslääkäri Sirpa Vettenranta, puh 0503677356, sirpa.vettenranta(at)askola.fi

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 53603.  Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa Perusturvalautakunnalle, Askolantie 24, 07500 Askola, kuoreen merkintä ”Työavain: 53603” viimeistään 2.4.2014 klo 14.00 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

 


 

Jätä avoin hakemus 

 

 Logo

 

 

HANKI LEIPÄSI ASKOLASTA

 

 

 

 

Halutessasi voit myös jättää sähköisesti avoimen hakemuksen, niin otamme tarvittaessa yhteyttä. Askolan kunta rekrytoi tarvittaessa eri alojen ammattilaisia sijaisuuksiin tai vakinaisiin virkoihin ja tehtäviin. Avoimia hakemuksia ei oteta huomioon edellä mainituissa hauissa vaan niistä tiedotetaan esimiehiä, jotka voivat olla yhteydessä hakemuksen jättäneisiin henkilöihin kun on pikaista tarvetta lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. 

 

 

 

 

 


 

Haemme Palvelukeskus Mäntyrinteen osastoille

 

Haemme
Lähihoitajan sijaisia:
vuosilomasijaisuuksiin keväälle ja kesälle 2014