Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Avoimet työpaikat

 

 

Olemme yli 5000 asukkaan kasvava kunta Itä-Uudellamaalla, vain noin 45 minuutin ajomatkan päässä Helsingistä Porvoon Naapurissa. Meillä on hyvä asua ystävällisessä, rauhallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä, mutta työnteko onnistuu myös kauempaa. Arvojamme ovat elinvoimaisuus, edistyksellisyys ja ennakkoluulottomuus. Kunta on savuton työnantaja.

 

 


Askolan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

Koulunkäyntiavustajan/ IP-ohjaajan toimi ajalle 7.8.2017 – 3.6.2018 

Koulunkäyntiavustaja (35h/vko) toimii avustajana pienryhmässä Monninkylän koulussa. Monninkylän koulussa toimii yleisopetuksen luokat 1- 6, noin 180 oppilasta ja koululla on kolme erityisen tuen oppilaille tarkoitettua pienryhmää.

Avustajan tehtävänä on oppilaan kokonaisvaltainen auttaminen, tukeminen ja ohjaaminen koko koulupäivän ajan. 

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan, koulunkäyntiavustajan tai muu vastaava tutkinto.

Hakijalta toivotaan ryhmänhallintataitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta ja joustavuutta toimia koulun arjessa. 

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:in mukaan

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -sivujen kautta. Hakuaika päättyy 13.3.2017 klo 15 mennessä. Hakija voi myös lähettää kirjallisen hakemuksen osoitteella Askolan kunta, Sivistystoimi, Askolantie 30, 07500 Askola. Kuoreen merkintä ”koulunkäyntiavustaja”. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.  

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koealalla. Askolan kunta on savuton työnantaja. Lisätietoa kunnasta: www.askola.fi

Lisätiedot:

Rehtori Anu Hovilehto, 040 7189 429, anu.hovilehto@eduaskola.fi


Askolan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

Koulunkäyntiavustajan toimen sijaisuus ajalle 8.5.2017 – 19.3.2018 

Koulunkäyntiavustaja (38,45h/vko) toimii avustajana pienryhmässä ja iltapäivätoiminnassa Monninkylän koulussa. Monninkylän koulussa toimii yleisopetuksen luokat 1- 6, noin 180 oppilasta ja koululla on kolme erityisen tuen oppilaille tarkoitettua pienryhmää.

Avustajan tehtävänä on oppilaan kokonaisvaltainen auttaminen, tukeminen ja ohjaaminen koko koulupäivän ajan. 

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan, koulunkäyntiavustajan tai muu vastaava tutkinto.

Hakijalta toivotaan ryhmänhallintataitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta ja joustavuutta toimia koulun arjessa. 

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:in mukaan

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -sivujen kautta. Hakuaika päättyy 13.3. 2017

klo 15 mennessä. Hakija voi myös lähettää kirjallisen hakemuksen osoitteella Askolan kunta, Sivistystoimi, Askolantie 30, 07500 Askola. Kuoreen merkintä ”koulunkäyntiavustaja”. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. 

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koealalla. Askolan kunta on savuton työnantaja. Lisätietoa kunnasta: www.askola.fi

Lisätiedot:

Rehtori Anu Hovilehto, 040 7189 429, anu.hovilehto@eduaskola.fi


Askolan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

Koulunkäyntiavustajan toimi ajalle 7.8.2017 – 3.6.2018 

Koulunkäyntiavustaja (30 h/vko) toimii oppilaan henkilökohtaisena avustajana Monninkylän koulussa. Monninkylän koulussa toimii yleisopetuksen luokat 1- 6, noin 180 oppilasta ja koululla on kolme erityisen tuen oppilaille tarkoitettua pienryhmää.

Avustajan tehtävänä on oppilaan kokonaisvaltainen auttaminen, tukeminen ja ohjaaminen koko koulupäivän ajan. Tehtävä muotoutuu oppilaan tarpeiden mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan, koulunkäyntiavustajan tai muu vastaava tutkinto.

Hakijalta toivotaan kokemusta haastavista lapsista, hyviä vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta ja joustavuutta toimia koulun arjessa.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:in mukaan

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -sivujen kautta. Hakuaika päättyy 13.3.2017 klo 15 mennessä. Hakija voi myös lähettää kirjallisen hakemuksen osoitteella Askolan kunta, Sivistystoimi, Askolantie 30, 07500 Askola. Kuoreen merkintä ”koulunkäyntiavustaja”. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.  

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koealalla. Askolan kunta on savuton työnantaja. Lisätietoa kunnasta: www.askola.fi

Lisätiedot:

Rehtori Anu Hovilehto, 040 7189 429, anu.hovilehto@eduaskola.fi


Askolan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 

Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulussa on lukuvuonna 2017 - 2018 seitsemän 1- 6. luokkien perusopetuksen ryhmää ja oppilaita noin 140. 

1.      Luokanopettajan tehtävä tuntiopettajuutena ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018.

Hakijan toivotaan olevan kiinnostunut alkuopetuksesta. 

2.      Luokanopettajan (nro 1215) sijaisuus ajalle 7.8.2017 - 3.6.2018. 

3.      Luokanopettajan (nro 1208) tehtävä ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. 

Juornaankylän koulu

Juornaankylän koulussa on kolme perusopetuksen yhdysluokkaa ja oppilaita on noin 45.

 

4.      Luokanopettajan tehtävä tuntiopettajuutena ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018.

Hakijan toivotaan olevan kiinnostunut alkuopetuksesta. 

Monninkylän koulu

Monninkylän koulussa on lukuvuonna 2017 - 2018 kahdeksan perusopetuksen ryhmää ja kolme erityisopetuksen pienryhmää. Oppilaita on noin 180. 

5.      Luokanopettajan tehtävä ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018.  

Hakijalta toivotaan innokkuutta ja taitoa musiikin opettamiseen.

 

6.      Luokanopettajan (nro 1214) sijaisuus ajalle 7.8.2017 - 7.1.2018.

Hakijan toivotaan olevan kiinnostunut alkuopetuksesta.

 

7.      Erityisluokanopettajan (nro 1280) virka 1.8.2017 alkaen toistaiseksi. 

Tehtävään kuuluu pienryhmän opetus. Tekijältä toivotaan kuntouttavaa työotetta.

Arvostamme hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta sekä kokemusta opetustyöstä ja erilaista oppijoista.  

8.      Erityisluokanopettajan (nro 277) virka 1.8.2017 alkaen toistaiseksi. 

Tehtävään kuuluu pienryhmän opetus. Tekijältä toivotaan kuntouttavaa työotetta.

Arvostamme hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta sekä kokemusta opetustyöstä ja erilaista oppijoista. 

9.      Erityisluokanopettajan tehtävä ajalle 7.8.2017- 3.6.2018. 

Tehtävään kuuluu pienryhmän opetus. Tekijältä toivotaan kuntouttavaa työotetta.

Arvostamme hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta sekä kokemusta opetustyöstä ja erilaista oppijoista. 

Haettavana olevien virkojen ja tehtävien kohdat 1 – 9 menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, aktiivista ja osallistuvaa työotetta sekä halua koulun ja opetuksen monipuoliseen kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Virkaan/tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen virkasuhteen aloittamista. Virka/tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. 

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -sivujen kautta. Hakuaika päättyy 13.3.2017 klo 15 mennessä. Hakija voi myös lähettää kirjallisen hakemuksen osoitteella Askolan kunta, Sivistystoimi, Askolantie 30, 07500 Askola. Kuoreen merkintä ”opettajahaku”. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Askolan kunta on savuton työnantaja. Lisätietoa kunnasta: www.askola.fi 

Lisätiedot:

Kohtien 1 – 3 osalta:

Rehtori Eeva Hanhivaara, 0400 872 706, eeva.hanhivaara@eduaskola.fi

Kohtien 4 – 9 osalta:

Rehtori Anu Hovilehto, 040 7189 429, anu.hovilehto@eduaskola.fi


 

 

Askolan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

Koulunkäyntiavustajan sijaisuus ajalle 27.2. - 3.6.2017

Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Tehtävä tulee jatkumaan syyslukukauden alussa. 

Koulunkäyntiavustaja (30h/vko) toimii avustajana yleisopetuksen ryhmässä Monninkylän koulussa. Monninkylän koulussa toimii yleisopetuksen luokat 1- 6, noin 180 oppilasta ja koululla on kolme erityisen tuen oppilaille tarkoitettua pienryhmää.

Avustajan tehtävänä on oppilaiden kokonaisvaltainen auttaminen, tukeminen ja ohjaaminen koko koulupäivän ajan.  

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan, koulunkäyntiavustajan tai muu vastaava tutkinto.

Hakijalta toivotaan ryhmänhallintataitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta ja joustavuutta toimia koulun arjessa.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:in mukaan

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -sivujen kautta. Hakuaika päättyy 13.3. 2017

klo 15 mennessä. Hakija voi myös lähettää kirjallisen hakemuksen osoitteella Askolan kunta, Sivistystoimi, Askolantie 30, 07500 Askola. Kuoreen merkintä ”koulunkäyntiavustaja”. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.  

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koealalla. Askolan kunta on savuton työnantaja. Lisätietoa kunnasta: www.askola.fi

Lisätiedot:

Rehtori Anu Hovilehto, 040 7189 429, anu.hovilehto@eduaskola.fi


 

Haemme Kotihoitoon 

Lähihoitajia / lähihoitaja opiskelijoita kesäsijaisuuksiin 

Kotihoidossa lähihoitajan työ on itsenäistä ja vaatii päätöksentekokykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Lähihoitaja työskentelee asiakkaiden kotona, avustaen asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa. Lähihoitajan tehtäviin kuuluu asiakkaiden ravitsemuksesta, hygieniasta sekä lääkehoidosta huolehtiminen. 

Lisätietoja antaa:

Kotihoidon ohjaaja Linda Andergård puh. 0400-789 318

Kelpoisuusehdot: 

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto, myös alan opiskelijat huomioidaan. 

Työsuhteeseen liittyviä tietoja: 

Eri pituisia 2.5.2017 lähtien 30.9.2017 saakka 

Sopimusala: Määräytyy ao. KVTES:n mukaan 

Tehtäväkohtainen palkka: 2119,24 euroa / kuukaudessa 

Työaika: 116 tuntia 15 minuuttia kolmessa viikossa 

Koeaika: Puolet sijaisuuden pituudesta, max 6kk 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 129892. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa osoitteeseen Askolan kunta Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4 A, 07500 Askola, 31.3.2017, klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”129892”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


 

HANKI LEIPÄSI ASKOLASTA

Halutessasi voit myös jättää sähköisesti avoimen hakemuksen, niin otamme tarvittaessa yhteyttä. Askolan kunta rekrytoi tarvittaessa eri alojen ammattilaisia sijaisuuksiin tai vakinaisiin virkoihin ja tehtäviin. Avoimia hakemuksia ei oteta huomioon edellä mainituissa hauissa vaan niistä tiedotetaan esimiehiä, jotka voivat olla yhteydessä hakemuksen jättäneisiin henkilöihin kun on pikaista tarvetta lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. 

 

Logo

Haemme nyt terveyskeskuksen avosairaanhoidon vastaanotolle

 

Terveydenhoitajaa/sairaanhoitajaa vakituiseen toimeen

 

Tehtäväkuvaus:

Terveydenhoitajan/sairaanhoitajan tehtävät ehkäisyneuvolan ja avosairaanhoidon vastaanotolla. Työ sisältää hoitajan itsenäisen ajanvaraus- ja päivystysvastaanoton pitämistä sekä hoidon tarpeen arviointia.

 

Ehkäisyneuvolassa ja avosairaanhoidon vastaanotolla työskentely edellyttää laaja-alaista hoitotyön osaamista ja itsenäistä päätöksentekoa. Luemme eduksi monipuolisen kokemuksen edellä mainituista tehtävistä sekä Effica-tietojärjestelmän osaamisen. Odotamme sinulta kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta. Tarjoamme sinulle kehittämismyönteisen, moniammatillisen tiimin tuen. 

 

Kelpoisuusehdot:

Hakijalta edellytetään terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan tutkintoa. 

Lisäksi kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä kokemusta avosairaanhoidon vastaanottotyöstä.

 

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus 1.3.2017 tai sopimuksen mukaan.

Sopimusala: Määräytyy ao. KVTES:n mukaan

Työaika: 38,75 tuntia viikossa. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä.

Palkkaus KVTES:n mukainen

 

Lisätietoja antaa:

Osastonhoitaja Satu Kanerva p. 040 7109 215 tai satu.kanerva@askola.fi 

 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 126988. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa 10.2.2017 klo 15.00 mennessä Askolan terveyskeskus, Terveystie 1, 07500 Askola. Kuoreen merkintä ”Työavain 126988”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.