Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Avoimet työpaikat

 

Olemme noin 5000 asukkaan kasvava kunta Itä-Uudellamaalla, vain noin 45 minuutin ajomatkan päässä Helsingistä Porvoon Naapurissa. Meillä on hyvä asua ystävällisessä, rauhallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä, mutta työnteko onnistuu myös kauempaa. Arvojamme ovat elinvoimaisuus, edistyksellisyys ja ennakkoluulottomuus. Kunta on savuton työnantaja.


 

 

 


Haettavana

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin vakituinen virka 1.8.2015 lukien
Askola kunta, Sivistystoimi, Askolan koulu
 

Haku päättyy: 28.4.2015 klo 14                                           Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 13.4.2015                                                 Työn luonne: Kokoaikatyö

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.  Virkasuhteen alussa on neljän (4) kuukauden koeaika.

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 79766. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa sivistyslautakunnalle osoitteeseen Askolan kunta, Sivistyslautakunta, Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen merkintä "Työavain: 76766" viimeistään 28.4.2015 klo 14.00 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Työ alkaa:  1.8.2015
Palkkaus:   OVTES:n mukainen
Työavain:   79766

Lisätietoja antaa:
Askolan koulun rehtori Kaija Impola-Peltomaa, puh. 040 7109 167, kaija.impola-peltomaa@askola.fi

 


 

Haemme Palvelukeskus Mäntyrinteen osastoille ja palveluasuntoihin 

Sairaanhoitajia ja lähihoitajia eripituisiin vuosiloman sijaisuuksiin 1.6.2015 lähtien.   

Lisätietoja antaa:
Vastaava sairaanhoitaja Taru Ridell  puh 040-7109 221  

Kelpoisuusehdot:
Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Myös hoitoalaa opiskelevat huomioidaan. 

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtävän aloitus: 1.6.2015 tai sopimuksen mukaan.
Sopimusala: Määräytyy ao. KVTES:n mukaan
Työaika: 114 tuntia 45 minuuttia kolmessa viikossa 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 79157. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa osoitteeseen Askolan kunta Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4 A, 07500 Askola. Kuoreen merkintä ”79157”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Haemme nyt terveyskeskukseen 

Määräaikaista sairaanhoitajaa 28.6.2015 saakka 

Tehtävänkuvaus:
Sairaanhoitajan ajanvaraus- ja päivystysvastaanotot sekä hoidon tarpeen arviointi. 

Kelpoisuusehdot:
Sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä kokemusta alansa työtehtävistä. Huomioon otetaan myös sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti kaksi kolmasosaa sekä teoreettisista että käytännön opinnoista opintosuunnitelman mukaisessa ajallisessa järjestyksessä (140 op). 

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtävän aloitus: sopimuksen mukaan mahdollisimman pian
Sopimusala: Määräytyy ao. KVTES:n mukaan
Työaika: 38,25 tuntia viikossa 

Lisätietoja antaa:
vt osastonhoitaja Satu Kanerva
p. 040 710 9212
satu.kanerva@askola.fi 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 78848. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa vt. osastonhoitaja Satu Kanervalle osoitteeseen Askolan terveyskeskus, Lääkäritie 1, 07500 Askola viimeistään 14.4.2015 klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”Työavain 78448”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. 


Haemme terveyskeskukseen

Osastonhoitajaa vakituiseen virkaan 4.5.2015 alkaen

Tehtävänkuvaus:
Terveyskeskuksen osastonhoitajan vastuualueina ovat avosairaanhoidon, neuvoloiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon hoitotyön johtaminen ja kehittäminen. Työnkuvaan kuuluu myös talousvastuu. Osastonhoitaja toimii 10–15 henkilön lähiesimiehenä. 

Kelpoisuusehdot:
Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito.  

Hakijalta toivotaan kokemusta esimiestyöstä ja johtamisesta. Valittavalla tulee olla hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaidot sekä valmiuksia muutoksen johtamiseen. Arvostamme aktiivista työotetta, osaamista tiimien johtamiseen ja ratkaisukeskeistä työskentelytapaa. Lisäksi toivomme kiinnostusta ja osaamista hoitotyöhön ja sen kehittämiseen. Huomioimme mahdollisen soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai yliopistossa suoritetun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon.

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan ennen virkasuhteen aloittamista. Virkasuhteen alussa on 4 kk koeaika. 

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtävän aloitus: 4.5.2015 tai sopimuksen mukaan
Sopimusala: Määräytyy ao. KVTES:n mukaan
Työaika: 38,25 tuntia viikossa 

Lisätietoja antaa:
sairaanhoitaja Satu Kanerva                        vs. perusturvajohtaja Ville Heininen
p. 040 7109 212                                        p. 040 7109 019
satu.kanerva@askola.fi                               ville.heininen@askola.fi

Lisäksi tietoja antaa perusturvalautakunnan pj. Rauna Kiiskinen p. 040 5885577, rauna.kiiskinen@gmail.com.

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 78566. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa perusturvalautakunnalle osoitteeseen Askolan kunta, Perusturvalautakunta, Askolantie 24, 07500 Askola viimeistään 14.4.2015 klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”Työavain 78566”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Haemme kotihoitoon 

 Sairaanhoitajia ja lähihoitajia eripituisiin vuosiloman sijaisuuksiin 4.5.2015 lähtien.  

Lisätietoja antaa: Kotihoidon ohjaaja Merja Koskinen puh 0400-789318

Kelpoisuusehdot: Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Myös hoitoalaa opiskelevat huomioidaan.

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus: 4.5.2015 tai sopimuksen mukaan.
Sopimusala: Määräytyy ao. KVTES:n mukaan
Työaika: 114 tuntia 45 minuuttia kolmessa viikossa

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 77645. Kirjalliset hakemukset tulee lähettää osoitteeseen Askolan kunta, Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4 A, 07500 Askola 17.4.2015 klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”77645”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


 

HANKI LEIPÄSI ASKOLASTA

Halutessasi voit myös jättää sähköisesti avoimen hakemuksen, niin otamme tarvittaessa yhteyttä. Askolan kunta rekrytoi tarvittaessa eri alojen ammattilaisia sijaisuuksiin tai vakinaisiin virkoihin ja tehtäviin. Avoimia hakemuksia ei oteta huomioon edellä mainituissa hauissa vaan niistä tiedotetaan esimiehiä, jotka voivat olla yhteydessä hakemuksen jättäneisiin henkilöihin kun on pikaista tarvetta lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. 

 

Logo