Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Avoimet työpaikat

 

Olemme noin 5000 asukkaan kasvava kunta Itä-Uudellamaalla, vain noin 45 minuutin ajomatkan päässä Helsingistä Porvoon Naapurissa. Meillä on hyvä asua ystävällisessä, rauhallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä, mutta työnteko onnistuu myös kauempaa. Arvojamme ovat elinvoimaisuus, edistyksellisyys ja ennakkoluulottomuus.


 

 

 


Haemme nyt Askolan yläkouluun ja lukioon
Perus- ja lukio-opetuksen yhteistä uskonnon, historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viransijaista
 

1.12.2014 - 30.5.2015 väliseksi ajaksi. 

Tehtävänkuvaus:

Historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin lehtorin opintovapaan viransijaisuus Askolan yläkoulussa ja lukiossa. Sijaisuusaikana 1.12.2014 - 30.5.2015 (jaksoissa 3-5) on 15 - 19 tuntia uskontoa ja yhteiskuntaoppia yläkoulussa ja kaksi HY - kurssia lukiolla. Yläkoulun yhteiskuntaoppia on yhdelle luokalle 3 tuntia viikossa, muut tunnit uskontoa. On myös huomattava, että sijaisuuteen kuuluu lukiossa uskonnon ylioppilaskirjoitusten arviointi, mutta ei uskonnon kursseja. 

Kelpoisuusehdot:

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.
Pätevien hakijoiden puuttuessa, virka voidaan täyttää määräaikaisesti myös muun soveltuvan tutkinnon omaavalla hakijalla. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset.    

Viransijaisuuteen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. 

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus: 1.12.2014

Tehtäväkohtainen palkka: Määräytyy OVTES:n mukaan

Sopimusala:  OVTES 

Lisätietoja antaa:

rehtori Kaija Impola-Peltomaa puh. 040-710 9167.  

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, työavaimella 68072. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa osoitteeseen Askolan kunta, sivistyslautakunta,  Askolantie 30, 07500 Askola, viimeistään 30.10.2014 klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä "Työavain 68072". Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Haemme nyt

Aluearkkitehtia
vakituiseen toimeen 1.11.2014 alkaen

Tehtävän kuvaus:
Aluearkkitehti hoitaa asetuksen 409/2000 mukaiset asiantuntijatehtävät Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kunnissa.

Kelpoisuusehdot:
Aluearkkitehdiltä edellytetään suunnittelutehtäviin soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
sekä kokemusta maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvien asioiden hoitamisesta. Kunnallishallinnon tuntemus katsotaan eduksi. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtävän aloitus: 1.11.2014 tai sopimuksen mukaan
Sopimusala: Määräytyy ao. TS:n mukaan
Työaika: toimistotyöaika 36 t 15 min/vko

Lisätietoja antaa:
Vt. toimialajohtaja Antti Ikonen
puh. 0400 841 151
antti.ikonen@askola.fi

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 67200. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa osoitteeseen Askolan kunta, vt. toimialajohtaja Antti Ikonen, Askolantie 28, 07500 Askola viimeistään 31.10.2014 klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä "Työavain 67200". Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Hae tointa

 


 

Tule perusturvaosastolle muutosjohtajaksi

Haemme
Perusturvajohtajaa 

vakituiseen virkasuhteeseen  

Tehtävänkuvaus:
Perusturvajohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaa ja huolehtia yhteistyöstä sekä toimialan voimavarojen tarkoituksenmukaisesta ja taloudellisesta käytöstä. Perusturvajohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen. Keskeisenä tehtävänä tulee olemaan sekä valtakunnallisten että kunnassa päätettyjen ja päätettävien muutosten läpivieminen.

Kelpoisuusehdot:
Lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.4.2005/272 10 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin on 3 §:n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Valinnassa painotetaan yhteistyökykyä, talous- ja henkilöstön johtamistaitoja sekä kykyä muutosten läpiviemiseen. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Koeaika on 4 kuukautta.


Virkasuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtävän aloitus: 1.1.2015 tai sopimuksen mukaan
Sopimusala ja palkkaus: KVTES:n mukaan/palkkatoivomus

Lisätietoja antaa:
Kunnanjohtaja Esko Rautiainen          perusturvalautakunnan pj Rauna Kiiskinen
p. 040 821 1045                               p. 040 5885 577
esko.rautiainen@askola.fi                 rauna.kiiskinen@gmail.com

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 67771. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa Askolan kunnanhallitukselle osoitteeseen Askolan kunta, Askolantie 30, 07500 Askola viimeistään 22.10.2014 klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”Työavain: 67771”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. Virka voidaan myös täyttää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 § momentin mukaisesti annetun suostumuksen perusteella.

HAE VIRKAA

 


 

Haemme
KAHTA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIÄ vakituiseen virkaan

1.1.2015 alkaen tai sopimuksen mukaan

toiseen kuuluu VASTAAVAN LÄÄKÄRIN sijaisuus 1.1.-31.7.2015 

Tehtävänkuvaus:

Terveyskeskuslääkärin työ (37 tuntia viikossa) on mielenkiintoista avosairaanhoidon yleislääkärin työtä. Yksilölliset toivomukset työjärjestelyssä otetaan huomioon. Vastaavan lääkärin opintovapauden ajan työtehtävään kuuluu myös vastaavan lääkärin työtehtävät 1.1.–31.7.2015. 

Kanssamme pääset kehittämään terveyskeskuksemme toimintaa kehittämismyönteisessä ja aktiivisessa ilmapiirissä. 

Kelpoisuusehdot:

Yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan erikoislääkäri tai yleislääkärin oikeuden omaava Suomessa laillistettu lääkäri sekä hyvä suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito. Valinta suoritetaan ehdollisena ja toimeen valitun tulee esittää hyväksyttävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on ottanut viran vastaan sillä uhalla, että valinta muussa tapauksessa raukeaa. Työsuhteen alussa on 4 kk koeaika. 

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtävän aloitus: 1.1.2015 tai sopimuksen mukaan

Tehtäväkohtainen palkka: Palkkaus määräytyy lääkäriVES / sopimuksen mukaan. 

Lisätietoja antavat:

ma. terveyskeskuksen johtaja Marjaana Pennanen puh 040 7109 215, marjaana.pennanen@askola.fi ja perusturvajohtaja Ulla Broms, puh 040 7109 119, ulla.broms@askola.fi. 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 68020. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa Perusturvalautakunnalle, Askolantie 24, 07500 Askola, kuoreen merkintä ”Työavain: 68020” viimeistään 28.11.2014 klo 14.00 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Jätä avoin hakemus 

 

HANKI LEIPÄSI ASKOLASTA

Halutessasi voit myös jättää sähköisesti avoimen hakemuksen, niin otamme tarvittaessa yhteyttä. Askolan kunta rekrytoi tarvittaessa eri alojen ammattilaisia sijaisuuksiin tai vakinaisiin virkoihin ja tehtäviin. Avoimia hakemuksia ei oteta huomioon edellä mainituissa hauissa vaan niistä tiedotetaan esimiehiä, jotka voivat olla yhteydessä hakemuksen jättäneisiin henkilöihin kun on pikaista tarvetta lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. 

 

Logo