Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Avoimet työpaikat

 

Olemme noin 5000 asukkaan kasvava kunta Itä-Uudellamaalla, vain noin 45 minuutin ajomatkan päässä Helsingistä Porvoon Naapurissa. Meillä on hyvä asua ystävällisessä, rauhallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä, mutta työnteko onnistuu myös kauempaa. Arvojamme ovat elinvoimaisuus, edistyksellisyys ja ennakkoluulottomuus. Kunta on savuton työnantaja.


 

 

 


Haemme Perusturvajohtajaa vakituiseen virkasuhteeseen 

Tehtävänkuvaus:

Perusturvajohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaa ja huolehtia yhteistyöstä sekä toimialan voimavarojen tarkoituksenmukaisesta ja taloudellisesta käytöstä. Perusturvajohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen. Keskeisenä tehtävänä tulee olemaan sekä valtakunnallisten että kunnassa päätettyjen ja päätettävien muutosten läpivieminen.

Kelpoisuusehdot:

Lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.4.2005/272 10 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin on 3 §:n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Valinnassa painotetaan yhteistyökykyä, talous- ja henkilöstön johtamistaitoja, kokemusta kunnallisesta toiminnasta ja päätöksenteosta sekä kykyä muutosten läpiviemiseen. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Koeaika on 4 kuukautta.

Virkasuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus: 4.5.2015 tai sopimuksen mukaan
Sopimusala ja palkkaus: KVTES:n mukaan/palkkatoivomus

 

Lisätietoja antaa:
kunnanjohtaja Esko Rautiainen            perusturvalautakunnan pj. Rauna Kiiskinen
p. 040 821 1045                              puh. 040 5885 577
esko.rautiainen@askola.fi                  rauna.kiiskinen@gmail.com

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 77912. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa Askolan kunnanhallitukselle osoitteeseen Askolan kunta, Askolantie 30, 07500 Askola viimeistään 2.4.2015 klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”Työavain: 77912”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. Virka voidaan myös täyttää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 § momentin mukaisesti annetun suostumuksen perusteella.

 


 

Haemme Palvelukeskus Mäntyrinteelle

LAITOSMIESTÄ vakituiseen toimeen

Tehtävän kuvaus:
Laitosmiehen tehtäviin kuuluu mm: palvelukeskuksen koneiden ja kaluston sekä hälytysjärjestelmien kunnossapitoa ja huoltoa, paloturvallisuus ja muuhun turvallisuustoimintaan osallistumista, pienimuotoisia kirvesmiehen tehtäviä, kuljetustehtäviä, avustus- ja ohjaustehtäviä, apuhenkilöstön työnohjausta,

Kelpoisuusehdot: 
Tehtävään soveltuva pohjakoulutus katsotaan eduksi ja atk-taidot ovat tehtävän hallinnan kannalta välttämättömiä. Tahto yhteistyöhön ja joustavuuteen ovat ominaisuuksia, joita arvostamme. Työsuhteen alussa on 4kk:n koeaika.

 Työsuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtävän aloitus: sopimuksen mukaan.
Sopimusala: Määräytyy ao. KVTES:n mukaan

Lisätietoja antaa:
Vanhustyön johtaja Hannu Leino
puh. 0400-841150
hannu.leino@askola.fi

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 76373. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa osoitteeseen Askolan kunta Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4 A, 07500 Askola viimeistään 27.3. klo 14.00 mennessä. (Huom! Hakuaikaa on jatkettu!)Kuoreen merkintä 76373. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.Haemme nyt sivistystoimeen 
Luokanopettajaa Särkijärven koululle vakituiseen virkaan 1.8.2015 alkaen

Tehtävänkuvaus: Luokanopettajan virka Särkijärven koululle.

Kelpoisuusehdot: Viran pätevyysvaatimukset on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetusta asetuksesta 986/14.12.1998.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Eduksi katsotaan valmius opettaa tekstiilityötä. Pätevien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää määräaikaisesti muun soveltuvan tutkinnon omaavilla hakijoilla.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Virkasuhteen alussa on koeaika.

Virkasuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtävän aloitus: 1.8.2015 tai sopimuksen mukaan
Tehtäväkohtainen palkka: Määräytyy OVTES:n mukaan
Sopimusala: Määräytyy ao. OVTES:n mukaan

Lisätietoja antaa:
Rehtori Eeva Hanhivaara, puh. 0400 872 706 tai eeva.hanhivaara@askola.fi

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 77866. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa sivistyslautakunnalle osoitteeseen Askolan kunta, Sivistyslautakunta, Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen merkintä ”Työavain: 77866”. viimeistään 2.4.2015 klo 14.00 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. 


Haemme Kotihoitoon sairaanhoitajia ja lähihoitajia eripituisiin vuosiloman sijaisuuksiin 4.5.2015 lähtien.  

Lisätietoja antaa: Kotihoidon ohjaaja Merja Koskinen puh 0400-789318

Kelpoisuusehdot: Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Myös hoitoalaa opiskelevat huomioidaan.

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:

Tehtävän aloitus: 4.5.2015 tai sopimuksen mukaan.
Sopimusala: Määräytyy ao. KVTES:n mukaan
Työaika: 114 tuntia 45 minuuttia kolmessa viikossa

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi haku työavaimella 77645. Kirjalliset hakemukset tulee lähettää osoitteeseen Askolan kunta, Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4 A, 07500 Askola 17.4.2015 klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”77645”. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Haemme nyt varhaiskasvatukseen 

Lastentarhanopettajaa vakituiseen toimeen 3.8.2015 alkaen tai sopimuksen mukaan 

Tehtävänkuvaus:
Lastentarhanopettaja 

Kelpoisuusehdot:

Edellytyksenä kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005). Esiopetuspätevyys katsotaan eduksi. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteen alussa on 4 kk:n koeaika. 

Työsuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtävän aloitus: 3.8.2015 tai sopimuksen mukaan.
Tehtäväkohtainen palkka: 2266,70 euroa/kk pätevälle
Sopimusala: Määräytyy KVTES:n mukaan
Työaika: kokoaikatyö 

Lisätietoja antaa:
Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen
p. 0400 347 754 tai jonna.soininen@askola.fi 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 77033. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soiniselle osoitteeseen Askolan kunta,  Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen merkintä ”Työavain: 77033”. viimeistään 24.3.2015 klo 14.00 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. 


KESÄTYÖPAIKAT

Tarvitsemme maauimalan valvojia ja hoitajia Palvelukeskus Mäntyrinteelle (hoitoalalla opiskelevat ensisijalla valinnoissa). Hakemukset tulee lähettää 31.3.2015 klo 15.45 mennessä osoitteella Askolan kunta, Askolantie 30, 07500 Askola. Lisätietoja puh. 019-529100. Hakulomakkeita saa  kunnanvirastolta (Askolantie 30) tai kunnan kotisivuilta.

HAKEMUS

 


 

HANKI LEIPÄSI ASKOLASTA

Halutessasi voit myös jättää sähköisesti avoimen hakemuksen, niin otamme tarvittaessa yhteyttä. Askolan kunta rekrytoi tarvittaessa eri alojen ammattilaisia sijaisuuksiin tai vakinaisiin virkoihin ja tehtäviin. Avoimia hakemuksia ei oteta huomioon edellä mainituissa hauissa vaan niistä tiedotetaan esimiehiä, jotka voivat olla yhteydessä hakemuksen jättäneisiin henkilöihin kun on pikaista tarvetta lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. 

 

Logo