Ympäristönsuojelu

Askolan kunta/Ympäristönsuojelu
if.al1545015653oksa@1545015653ulejo1545015653usnot1545015653sirap1545015653my1545015653
Askolantie 28, 07500 ASKOLA

1.1.2006 alkaen Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän kuntien yhteisenä ympäristönsuojeluviranomaisena ja maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena on toiminut rakennus- ja ympäristölautakunta.

Julkipanoilmoitukset

Lautakunnan alaisuudessa viranhaltijoina toimivat ympäristönsuojelusihteerit Tommi Maasilta ja Minna Isokallio. Ympäristönsuojelusihteerit valmistelevat mm. ympäristönsuojelu- ja maa-ainesasiat lautakunnan päätettäviksi.

Ajankohtaista ympäristönsuojelussa (lupahakemukset, selvitykset jne.)
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Sähköinen asiointi
Askolan kunnan ympäristönsuojelu on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän alueella.

 

 

 


Lupahakemukset ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti tehdä Lupapisteen kautta.

Ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta
puh. 040 7639 420
if.a1545015653loksa1545015653@atli1545015653saam.1545015653immot1545015653

Lautakunnan esittelijä ympäristönsuojelu-asioissa, maa-aineslain mukaiset tehtävät, ympäristöluvat, vesilain mukaiset tehtävät, jätelain mukainen valvonta PHJ:n alue (Pukkila     ja Myrskylä), luonnonsuojelu, maastoliikennelain mukaiset tehtävät, kaavoitusasiat.

Ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio
puh. 0400 500 244
if.al1545015653oksa@1545015653oilla1545015653kosi.1545015653annim1545015653

Viemäriverkostojen ulkopuoliset jätevedet, ympäristöluvat, vesihuoltolain mukaiset tehtävät (toiminta-alueet), maatalouden ympäristönsuojelu, jätelain mukainen valvonta IUJ:n alue (Askola ja Pornainen), tilapäinen melu ja tärinä (YSL 60 §), pilaantunut maaperä.

Muita yhteystietoja (IUJ, PHJ, terveydensuojelu, STUK)

Ympäristönsuojelusihteerit päivystävät kunnissa pääsääntöisesti seuraavasti, muuten ajanvarauksella:


Molemmat ympäristönsuojelusihteerit ovat parhaiten tavattavissa Askolassa maanantaisin ja perjantaisin. Tapaamiselle on parasta varata aika (myös päivystysaikoina), jos haluaa varmistaa että viranhaltija on paikalla.