Koululaisten iltapäivätoiminta

YHTEYSTIEDOT
Iltapäivätoiminnan koordinaattori:
Merja Järvelä
puh. 040 7109 189
Kirkonkylän koulu
Askolantie 33, 07500 Askola

Iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen. Tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteutumisessa.

Toiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille ja erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN lv 2019-2020

Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa (IP) järjestetään koulupäivinä. Iltapäivätoiminta on maksullista toimintaa ja siihen sisältyy välipala. IP-ryhmien perustaminen edellyttää vähintään 7 osallistujaa. Toiminta-ajat ovat Monninkylän koululla ja Askolan koululla klo 12.00 – 16.00. (huom. kotiin jaetussa toimintasuunnitelmassa väärät päättymisajat)

Iltapäivätoiminnan maksut: 1-3 h/päivä, 80 €/kk (=800 €/lukuvuosi) tai 4 h/päivä, 100 €/kk (=1000 €/lukuvuosi). Erillistä päivämaksua ei ole.

Läsnäolosta laskutetaan kuukausittain. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan vähintään 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana, maksusta peritään puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairauslomista tulee esittää lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Jos lapsi jostain muusta syystä kuin sairauden vuoksi on poissa toiminnasta koko kalenterikuukauden, maksu peritään kuukausimaksun mukaan. Maksu peritään myös silloin, jos lapsen poissaolosta iltapäiväkerhosta ei ilmoiteta etukäteen iltapäiväkerhoon.

Ilmoittautuminen iltapäivätoimintaan 2019 – 2020

Askolan kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lv 2019 – 2020